YAYIN İLKELERİ

Monograf, yılda iki sayı olmak üzere altı ayda bir (kış ve yaz dönemlerinde) yayımlanan uluslararası bir hakemli dergidir.

Monograf‘a gönderilen makaleler öncelikle yayın kurulunun onayından geçer; yayın kurulunun onayından geçen makale, konuyla ilgili iki hakeme gönderilir. Makalenin tesliminden sonra en geç üç ay içerisinde hakem raporu yazara iletilir. Hakem raporunda gerekli görülen değişiklikler, düzeltmeler söz konusu ise yazarın yeniden düzenleme yapması istenir.

– Yayımlanmak üzere gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere değerlendirmeye sunulmamış olma şartı aranmaktadır.

Monograf‘ta yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Monograf’ta yayımlanmak üzere hazırlanan yazılar info@monografjournal.com adresine gönderilmelidir.

– Dosya dışı yazılara da yer verilmektedir.

– Değerlendirilmek üzere Monograf’a gönderilen metinler Times New Roman yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılmalıdır. Belirlenen sözcük sayısı, makale türündeki metinler için 3000-25.000, kitap eleştirisi gibi değerlendirme türündeki metinler için 1000-3000 arasıdır. Makalelerin dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

– Dergide yayımlanan yazılar, referans gösterme sistemi olarak APA (American Psychological Association) stilinin 6. Baskısına göre hazırlanmalıdır. Makale yazım kurallarını gösteren kılavuz için tıklayınız.