Sayı: 8, 2017

SUNUŞ

ODAK: İDEOLOJİ

Makaleler

Yok Oluş Arzusu Olarak Yazar
Mustafa Demirtaş

Language, Aesthetics, and Ideology: Conceptual Frameworks for Turkish Literary Criticism
Nalan Erbil

“Türk Kahramanı”nı Yeniden Yazmak: Ziya Gökalp’in Politik Övgü Şiirleri
Özcan Kaya

Ahmet Hamdi Tanpınar Metinlerinin İdeolojik Arka Planı: Mâhur Beste’nin Parabasis İşlevi
Cemile Odunkıran

“Virüs Virüsleşebilirdi”: Buzul Çağının Virüsü’nde Sona Açılmak
M. Sevgi Şen

“What is Concatenation?”: An Existentialist Reading of Eva Trout, or Changing Scenes
Emre Koyuncu

Çeviriler

Bir Marksist Sözlük İçin Toplumsal Cinsiyet Denemesi: Bir Kelimenin Cinsel Politikası
Donna Haraway (Çeviren: Murat Göç)

Ibsen, Tiyatro ve Modernizm İdeolojisi
Toril Moi (Çeviren: Eylem Ejder)

DİPNOT: LATİFE TEKİN

Makaleler

Merkezî Figürün “Melez Dil” ile Sunumu: Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekân
Ahmet Duran Arslan

Gecekondudan Modern Hayata Uzanan Yolda Kadın Tezahürü
Merve Sürükli

Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekânın Varlık Tarzı Üzerine Bir İnceleme
Zeliha Dişci

Söyleşi
“İmgeler Yoluyla Konuşmamız Mümkün Olabilse Keşke.”
Latife Tekin
Söyleşi: İpek Şahbenderoğlu

PASAJ

Değiniler

“Soluğunda Nükte Dans Eden”: Yeni-Saussurecü Bir Üslup İncelemesi
Savaş Kılıç

Bir Tefrika Roman Tarihi Projesi Sergüzeşti
Ali Serdar

Gelecek Sayı Çağrı Metinleri

Odak: Göç / Focus: Migration
Dipnot: Ayhan Geçgin / Footnote: Ayhan Geçgin

Makale Yazım Kuralları
General Guidelines

8. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >