HAKKIMIZDA

Monograf, Türkiye’de edebiyatı ilgilendiren konuların bilimsel çerçevede tartışıldığı ve edebiyatın disiplinlerarası yöntemlerle okunabildiği bir ortam yaratmayı hedefliyor. Derginin yayıncılık anlayışı analitik düşünceden yola çıkan, özgün fikirlere dayalı eleştirel araştırmalara yer verme amacını taşıyor. Edebiyat tarihlerinin kanonik dayatmaları, edebiyatın uluslaşma kalıbına sokulması ve alanda yer etmiş klişe okumalar, edebiyat eleştirisinin bu olumsuzlukları aşmasını gerekli kılıyor.

Monograf  bu doğrultuda, edebiyat üzerine düşünen insanları; alan, konum ve kimlik ayrımı yapmadan bir araya getirip sorular sormaya çağırıyor. Monograf yılda iki sayı yayımlanan, Türkçenin yanı sıra İngilizce yazılara da yer veren, hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir e-dergidir. Her sayıda önceden belirlenmiş bir konu merkeze alınıyor, bunun yanı sıra röportaj, açık oturum, yayın (kitap/makale/sempozyum…) değerlendirme ve çeviri türündeki yazılara yer veriliyor. Odaklanılacak konunun çağrısı bir önceki sayıda yapılıyor ve gelen yazılar hakemler tarafından değerlendiriliyor.

 

Sahibi

Dr. Hazel Melek Akdik

Genel Yayın Yönetmeni

Doç. Dr. Fatih Altuğ

Yayın Kurulu

Melek Aydoğan

Dr. Yüce Aydoğan

Doç. Dr. Mustafa Demirtaş

Aslan Erdem

Selver Sezen Kutup

İngilizce Danışmanı

Nilüfer Yeşil

İngilizce Danışmanı

Nilüfer Yeşil

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nazan Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Belge (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Besim F. Dellaloğlu (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Rita Felski (University of Virginia)

Prof. Dr. Sibel Irzık (Sabancı Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi)

Doç. Dr. Erol Köroğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Sırrı Kuru (University of Washington)

Prof. Dr. Mahmut Mutman (University of Tampere)

Doç. Dr. Oktay Özel (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Jale Parla (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Mizanpaj

Atahan Sıralar