GELECEK SAYI

ODAK: ERKEKLİKLER

Monograf, 15. sayısında erkeklikler meselesini merkeze alıyor. Edebiyat tarihi bir bakıma erkeklik(lerin) tarihidir ancak tüm ideolojik kurgularda olduğu gibi iktidarını görünmezliği ile inşa etmiştir. Erkeklik kurgularının da metinsel bir inşa olduğu düşünüldüğünde, her metinsel inşa gibi ancak yapıbozuma uğratıldığında ve eleştirel bir perspektiften ele alındığında erkeklik kurgularının ve algılarının yeniden görünür hale geleceği muhakkaktır. Monograf, bu sayıyla edebiyatta erkekler ve erkeklikler sorununu ele almayı ve erkekliğin metinselliğini ve metinlerin erilliğini tartışmayı amaçlıyor.

Çağrı metni için tıklayınız.

Makale gönderimi için son tarih: 1 Aralık 2020

DİPNOT: EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR

Monograf‘ın 12. sayısının Dipnot’unda Emine Sevgi Özdamar edebiyatı incelenecek.

Çağrı metni için tıklayınız.

Makale gönderimi için son tarih: 15 Nisan 2019