GELECEK SAYI

ODAK: EŞYA

Monograf, 14. sayısında eşya meselesini merkeze alıyor. Eşya, gündelik hayatta olduğu gibi kurmaca düzlemde de başat kurucu öğelerden olmasına rağmen yazın tarihinin belki de en çok gölgede kalan meselelerinden biridir. Monograf, bu sayıyla eşya mefhumunu su yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Çağrı metni için tıklayınız.

Makale gönderimi için son tarih: 1 Haziran 2020

DİPNOT: EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR

Monograf‘ın 12. sayısının Dipnot’unda Emine Sevgi Özdamar edebiyatı incelenecek.

Çağrı metni için tıklayınız.

Makale gönderimi için son tarih: 15 Nisan 2019