GELECEK SAYI

ODAK: EDEBİYAT VE TIP

Monograf, 16. sayısında edebiyat ve tıp ilişkisini merkeze alarak fiziksel hastalıkların metinselleştirilme/söylemleştirilme biçimlerini tartışmaya açıyor. Hastalık/sağlık ve edebiyat ilişkisi, disiplinlerarası Tıbbi İnsani Bilimler ve Sağlık Odaklı İnsani Bilimler çalışmalarının temel odaklarındandır. Melodramlardan romantik edebiyata, modernist metinlerden postmodern yazına kadar farklı edebi türler, frengi, tüberküloz, AIDS, kanser ve veba gibi hastalık ve salgınları kurgusallaştırarak bu hastalıklara yüklenen toplumsal anlamları gözler önüne sermişlerdir. Öte yandan hastalıkların kurgusallaştırılma biçimleri bu anlamları yaratma, pekiştirme ve/veya bu anlamlara karşı çıkmada da önemli bir rol oynamıştır.

Çağrı metni için tıklayınız.

Makale gönderimi için son tarih: 1 Haziran 2021

DİPNOT: EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR

Monograf‘ın 12. sayısının Dipnot’unda Emine Sevgi Özdamar edebiyatı incelenecek.

Çağrı metni için tıklayınız.

Makale gönderimi için son tarih: 15 Nisan 2019