Monografi - Sayı:9

Sayı: 9, Kış 2018

SUNUŞ ODAK: GÖÇ Makaleler Göçmen Edebiyatı: “Ara Dilde” YazmakCemal Sakallı Kültürlerarası Yazının Türkçe Değişkesi ve Kimlik OluşumuMetin Sarı Yerinden Edilmenin Söylemsel Şiddete Dönüşümü: Refik Halid Karay ve Sürgünlük Deneyimi Demet Karabulut Murat Özyaşar Öykülerinde Göçebe […]