Sayı 11, 2019

SUNUŞ ODAK: YAS Makaleler Kolektif Bellekte Kırılma ve Yeniden İnşa Olarak Kerbela Yası Ayhan Tek Leylâ Erbil Edebiyatında Felaket, Tanıklık ve Anti Edebî Direnç Esra Nur Akbulak Toplumsal Cinsiyetten Melankoliye: Genç Kız ve Ölüm’de Var […]

Sayı 10, 2018

SUNUŞ ODAK: BEDEN Makaleler Okumanın Bedensel Hermenötiği: Bir Giriş Abdullah Başaran Murathan Mungan’ın Öykülerinde Hegemonik Erkekliğin Tezahür Alanı Olarak Beden: “Ökkeş ile Cengâver” ve “Ensar ile Civan” Örnekleri Ahmet Duran Arslan Representing the Female Body […]

Sayı: 7, 2017

SUNUŞ ODAK: MEKÂN Makaleler “Konuşmanın Bittiği Bir Kıyı Var”: Oktay Rifat Şiirinde Farklılaşma [Différance] Mekânı Olarak Kıyı MotifiYüce Aydoğan Aşil’in Koşusu: Göçmüş Kediler Bahçesi’nde Kışkırtan Mesafeler Sinem Şahin Yeşil Füruzan’ın Gül Mevsimidir Hikâyesinde Eşyalara ve […]

Sayı: 6, 2016

SUNUŞ ODAK: TÜR TARTIŞMALARI Makaleler Küçük Ağa Yeniden Doğarken: Ulusal Bir Romans Olarak Küçük Ağa’nın Akladığı Tarih/TürDidem Balta Metnin Türle İmtihanı: Leylâ Erbil ve Türsüzlüğün DiliMustafa Demirtaş Metinlerarasılık Bağlamında Temaşa, Sinema, Tarih: Hacivat Karagöz Neden […]

Sayı: 5, 2016

SUNUŞ ODAK: BELLEĞİ OKUMAK / YAZMAK Makaleler Bellekten Beklentiler: Eleştirinin Darbe Romanlarına TanıklığıUğur Çalışkan, Çimen Günay-Erkol Ulusal Kimlik, Kolektif Bellek ve Edebiyat: Dersimli Kız Romanında Resmi Bellek TemalarıGökçen Başaran İnce Atılmış Hayat Parçaları: Tanpınar’ın Huzur […]

Sayı: 3, 2015

SUNUŞ ODAK: EDEBİYATTA BİREYİN HİKAYESİ Makaleler XV. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Parrhesia: Temkinli Vezirler ya da Cesur DervişlerErcan Akyol Geleneksel Kadınlık Rollerinin Yeniden Üretimi: Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanında Otoriteyle UzlaşmakNesrin Aydın Satar Modernleşme, Aşkın Yurtsuzluk […]

Sayı: 2, 2014

SUNUŞ ODAK: EDEBİYATTA GÖRSELLİK TEMSİLLERİ Makaleler On Dokuzuncu Yüzyıl Görsel Çağı ve Yeni Osmanlı ŞiiriVeysel Öztürk Çok-Modlu Eleştiri Yöntemi ile Bir Karma Metin Okuması: “Bize Kuş Dili Öğretildi”Şevket Tüfekçi Köylüleri Öldürmek: Statü, Tür ve Ayaklanmanın […]