Sayı 15, 2021

SUNUŞ ODAK: ERKEKLİKLER Makaleler Cinsel Kimlik ve Yönelimler: Bilge Karasu Anlatılarında İlişkiler Ağı Gülşah Şişman Queer Teori Bağlamında Reşat Ekrem Koçu’nun “Kızlarağasının Piçi” Hikâyesinin Analizi İpek BozkayaDidem Ardalı Büyükarman Kuruyan Bataklık, Solup Giden Erkeklik: Akçasazın […]

Sayı 14, 2021

SUNUŞ ODAK: EŞYA Makaleler Teraziyi Eşya ile Dengelemek: Ahmet Midhat’ın Romanlarında Eşya Özge Şahin Hafızayı Eşyayla İnşa Etmek: Refik Halid Anlatısında Eşya-Hafıza İlişkisi Hazal Bozyer Sevim Burak’ın Queer Nesneleri: Yanık Saraylar’da Eşya-İnsan İlişkileri, Öznellik ve […]

Sayı 13, 2020

SUNUŞ ODAK: EKOLOJİ Makaleler Halit Ziya Hikâyelerinde Manzarayla Karşılaşan İçsel İnsan Ayşenur Sarı Koşak Shifting Baselines and Cognitive Estrangement in Yaşar Kemal’s Demirciler Çarşısı Cinayeti Matthew Chovanec Çocuk Edebiyatında Antropomorfist Tutum: “Leyla Fonten’den Öyküler”de Hayvanların […]

Sayı 12, 2019

SUNUŞ ODAK: UMUT Makaleler Ahmet Mithat ve Burjuva Umutlar Ahmet Ferhat Özkan “Günü Gelecek be Olcay”: Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Değişim Umudu Egem Atik Nezihe Meriç’in Öykülerinde Mutluluğa ve Umuda Açılan Yollar: İlişkiler, Gündelik İşler, […]

Sayı 11, 2019

SUNUŞ ODAK: YAS Makaleler Kolektif Bellekte Kırılma ve Yeniden İnşa Olarak Kerbela Yası Ayhan Tek Leylâ Erbil Edebiyatında Felaket, Tanıklık ve Anti Edebî Direnç Esra Nur Akbulak Toplumsal Cinsiyetten Melankoliye: Genç Kız ve Ölüm’de Var […]

Sayı 10, 2018

SUNUŞ ODAK: BEDEN Makaleler Okumanın Bedensel Hermenötiği: Bir Giriş Abdullah Başaran Murathan Mungan’ın Öykülerinde Hegemonik Erkekliğin Tezahür Alanı Olarak Beden: “Ökkeş ile Cengâver” ve “Ensar ile Civan” Örnekleri Ahmet Duran Arslan Representing the Female Body […]

Sayı: 7, 2017

SUNUŞ ODAK: MEKÂN Makaleler “Konuşmanın Bittiği Bir Kıyı Var”: Oktay Rifat Şiirinde Farklılaşma [Différance] Mekânı Olarak Kıyı MotifiYüce Aydoğan Aşil’in Koşusu: Göçmüş Kediler Bahçesi’nde Kışkırtan Mesafeler Sinem Şahin Yeşil Füruzan’ın Gül Mevsimidir Hikâyesinde Eşyalara ve […]

Sayı: 6, 2016

SUNUŞ ODAK: TÜR TARTIŞMALARI Makaleler Küçük Ağa Yeniden Doğarken: Ulusal Bir Romans Olarak Küçük Ağa’nın Akladığı Tarih/TürDidem Balta Metnin Türle İmtihanı: Leylâ Erbil ve Türsüzlüğün DiliMustafa Demirtaş Metinlerarasılık Bağlamında Temaşa, Sinema, Tarih: Hacivat Karagöz Neden […]