2017 - 8

İdeoloji

Sunuş

- 443


Odak: İdeoloji

Makaleler

Mustafa Demirtaş - Yok Oluş Arzusu Olarak Yazar

- 742

Nalan Erbil - Language, Aesthetics, and Ideology: Conceptual Frameworks for Turkish Literary Criticism

- 235

Özcan Kaya - "Türk Kahramanı"nı Yeniden Yazmak: Ziya Gökalp’in Politik Övgü Şiirleri

- 277

Cemile Odunkıran - Ahmet Hamdi Tanpınar Metinlerinin İdeolojik Arka Planı: Mâhur Beste’nin Parabasis İşlevi

- 295

M. Sevgi Şen - “Virüs Virüsleşebilirdi”: Buzul Çağının Virüsü’nde Sona Açılmak

- 286

Emre Koyuncu - “What is Concatenation?”: An Existentialist Reading of Eva Trout, or Changing Scenes

- 153

Çeviriler

Donna Haraway - Bir Marksist Sözlük için Toplumsal Cinsiyet Denemesi: Bir Kelimenin Cinsel Politikası

(Çeviren: Murat Göç)

- 240

Toril Moi - Ibsen, Tiyatro ve Modernizm İdeolojisi (Çeviren: Eylem Ejder)

- 200


Dipnot: Latife Tekin

Makaleler

Ahmet Duran Arslan - Merkezî Figürün “Melez Dil” ile Sunumu: Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekân

- 226

Merve Sürükli - Gecekondudan Modern Hayata Uzanan Yolda Kadın Tezahürü

- 193

Zeliha Dişçi - Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekânın Varlık Tarzı Üzerine Bir İnceleme

- 336

Söyleşi

“İmgeler Yoluyla Konuşmamız Mümkün Olabilse Keşke.”

Latife Tekin | Söyleşi: İpek Şahbenderoğlu

- 194


Pasaj
Değerlendirme

Savaş Kılıç - “Soluğunda Nükte Dans Eden”: Yeni-Saussurecü Bir Üslup İncelemesi

- 418

Ali Serdar - Bir Tefrika Roman Tarihi Projesi Sergüzeşti

- 168


Gelecek Sayı Çağrı Metinleri
Odak: Göç

- 162

Dipnot: Ayhan Geçgin

- 111

Makale Yazım Kuralları

- 178

General Guidelines

- 91


SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

- 363